Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma, HYKE

Hyvinvointia ja Kestäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Pohjois-Karjalassa-hankkeessa (HYKE) puretaan koronan seurauksena syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa, parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta ja nopeutetaan hoitoonpääsyä erityisesti haavoittuvassa tai heikossa asemassa olevien osalta. Keskeisessä roolissa on käytössä olevien digitaalisten palvelujen kehittäminen ja uusien palvelumuotoiltujen digitaalisten innovaatioiden käyttöönottaminen.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
RRP
Asiakas- ja palveluohjaus

Nuoren mieli prosessi
Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Prosessien kehittäminen
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Siun sote logo
Toimintamalli
Rakenteellinen sosiaalityö
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen
RRP
Vaikuttavuus

Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Siun sote logo
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
RRP
Vaikuttavuus

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
RRP
Terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Verkostot

Toimintamalli
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Moniammatillisuus
RRP
Prosessien kehittäminen