Positiivisen cv:een työkirjanen Suunta yhdessä -hanke

Lyhyt kuvaus

Positiivinen cv on koulumaailmastakin tuttu täydennettävä työkansio. Pcv on erilaisia harjoitteita sisältävä minuuteen keskittyvä, omia arvoja, taitoja ja kiinnostuksen kohteita pohtiva ja listaava ansioluettelo. Menetelmät ja harjoitteet on valittu niin, että ne mahdollisimman monipuolisesti auttaa ihmistä itseään tunnistamaan omat vahvuudet sekä voimavaransa, tuoden ne näkyväksi. Kansio on koostettu niin, että sen työstöä voidaan jatkaa lisäten harjoitteita tai työskentely voidaan aloittaa alusta elämäntilanteen muuttuessa. Kansiota voi työstää itsenäisesti, mutta parhaimman hyödyn siitä saa, kun sitä täydennetään ohjauksessa.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vaalijalan kuntayhtymä
Administrator