Lyhyt kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa toteutetaan

  • Saavutettavuustestauksia eri organisaatioiden nettisivuille.
  • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
  • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kehitysvammatuki 57 ry
Administrator
Kehitysvammaliitto ry
Administrator
Kehitysvammatuki 57 ry
Administrator
Kehitysvammatuki 57 ry
Administrator