Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa

  • arvioidaan verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta.
  • tehdään saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
  • kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä. 

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.