Tikoteekin Apuvälineenä ihminen -toimintamallit HYP, Voimauttava vuorovaikutus ja OIVA

Lyhyt kuvaus

Halu olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on perustavanlaatuinen tarve. Vuorovaikutus ja yhdessäolo niiden itsensä vuoksi saattaa jäädä vaikeasti puhevammaiselta ihmiseltä kokematta ilman osaavia kumppaneita. Tikoteekin Apuvälineenä ihminen -malleilla (HYP, Voimauttava vuorovaikutus, OIVA) kumppanit voivat vahvistaa taitojaan kohdata vaikeasti puhevammainen ihminen.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kehitysvammaliitto ry
Administrator