Völjyn perustehtävä on tarjota huumeita käyttäville ihmisille

  • käytännön läheistä asumisen tukea asiakkaiden toimintakyky huomioiden mahdollisimman tavallisen asumisen turvaamiseksi omassa vuokra-asunnossa ja
  • osallistavaa ja asumista tukevaa päivätoimintaa ihmisille, jotka eivät välttämättä kykene sitoutumaan sovittuihin aikoihin ja käytänteisiin 

sekä ylläpitää

  • työhyvinvointia tukevaa ja osaamista lisäävää haittoja vähentävän työn reflektointia ja kehittämistä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Völjy ja NEA-hanke A-klinikkasäätiö STEA
Toimintamalli
Kotona asuminen
Psykososiaalinen tuki
Kohtaaminen
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakaslähtöisyys