Please provide a valid value.
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen  sekä Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen törmättyä yhteen hanketyöntekijät huomasivat, että hank