Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke

EU:n komissio on tunnistanut sosiaalisten innovaatioiden merkityksen tulevaisuuden haasteiden ratkaisuissa. EU-jäsenvaltioihin ollaan perustamassa  kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia, joiden tavoitteena on nostaa sosiaalisten innovaatioiden merkitystä sekä edistää sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa. Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta valmistellaan ja pilotoidaan vuoden 2023 loppuun kestävässä hankkeessa. 

kuvituskuva

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Tavoitteet

 • Luoda konsepti osaamiskeskukselle, joka vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa. ​
 • Pilotoida soveltuvin osin osaamiskeskuksen toimintaa Demos Helsingin raportissa (2022) esitetyn toimintamallin pohjalta.​
 • Luoda edellytyksiä tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminnalle hyödyntämällä olemassa olevia innovaatioekosysteemin toimijoita, verkostoja ja rakenteita.
 • Liittää tulevan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminta jo olemassa olevaan Innokylän toimintaan ja tekniseen alustaan.​

Hankkeen aikana kootaan alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisätään tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistetään sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tehdään yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa sekä luodaan pohjaa sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille. Hankkeen konkreettiset työpaketit pohjautuvat Demos Helsingin tuottaman loppuraportin suosituksiin PEnCIL-hankkeen Suomen osiosta. 

Toteuttajat

Hanke toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina. 

Kesto

1.2.-31.12.2023

Taustaa

Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusvalmistelujen käynnistysvaiheen vastuutahona on toiminut työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen. Demos Helsinki on tukenut työ- ja elinkeinoministeriötä osaamiskeskuksen suunnittelussa, edellytysten kartoittamisessa ja tarvittavien valmiuksien hahmottamisessa. Demos Helsingin loppuraportissa muotoillaan lähtökohtia ja kulmakiviä Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. Raportissa kuvailtu toimintamalli on suositus, jota hyödynnetään sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen käytännön valmistelussa ja pilotoinnissa. Raportin keskeisiä päätelmiä ovat:

 • osaamiskeskusta tarvitaan etenkin sen tuoman ohjauksellisen ja koordinoivan läsnäolon takia
 • innovaatioiden kehittäjät, valmiuksien nostajat ja rahoittajat kaipaavat aidosti yhteistä, pitkäkestoista ja jatkuvaa vertaisoppimisen ja –kehittämisen tilaa ja verkostoa
 • siiloutuneet rakenteet estävät osaltaan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen, keskiöön tulee nostaa vaikuttavuuden ylläpitäminen ja levittäminen 
 • osaamiskeskuskaavailuissa tulee huomioida jo olemassa olevat rakenteet
 • on olemassa tarve toimijoita yhteen tuovalle ja ekosysteemiä vahvistavalle ”verkoston kutojalle” ja ylläpitäjälle.

Sosiaalisten innovaatioiden toimintamalli

 1. Tieto: tietoisuuden lisääminen siitä mikä toimii ja on vaikuttavaa sekä sosiaalisten innovaatioiden tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattaminen​
 2. Osaaminen: innovaatiokehittäjien, rahoittajien ja päätöksentekijöiden kyvykkyyksien ja toimijuuden vahvistaminen yhteisössä sekä yhteisen suunnan rakentaminen​
 3. Vaikuttaminen: sosiaalisten innovaatioiden tunnistaminen keskeiseksi ratkaisuissa yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin​

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle.

Demos Helsinki (2022)

Yhteystiedot

Mira Koivusilta
projektipäällikkö
puh. 029 524 7027

Sari Eskelinen
innovaatioasiantuntija
puh. 029 524 7825

Merja Ikäheimo
innovaatioasiantuntija
puh. 029 524 7604

Hanne Savolainen
innovaatioasiantuntija
puh. 029 524 8048

spostit: etunimi.sukunimi@thl.fi 

sosiaalisten innovaatioiden päivä 7.11.

SAVE THE DATE! 

Sosiaalisten innovaatioiden päivä 7.11.2023

Merkitse jo nyt kalenteriisi ensimmäistä kertaa järjestettävä sosiaalisten innovaatioiden päivä! Tapahtuma kokoaa yhteen sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät ja verkostot sekä rahoittajat. Tarjolla on puheenvuorojen ja paneelien lisäksi case-esittelyitä ja verkostoitumista.

Tapahtuma järjestetään hybridinä. Päivä käynnistyy kaikille yhteisellä striimattavalla osuudella ja jatkuu Helsingissä ja alueilla alueellisissa tilaisuuksissa.

Kuva
logot