Päihdepalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Mielenterveys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Osaamisen määrittäminen eri hoidon portaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella kehitetään nuorten miepä-palveluita siten, että siirtyminen palvelusta toiseen on oikea-aikaista, tarpeenmukaista ja sujuvaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Palvelutarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella yksikköön on keskitetty kaikki satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumispalveluiden tarpeenarviot ja päätökset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kehittää  hyvinvointialueen nimetyillä alueilla toteutettava huumausaineiden käyttäjien päiväkeskuspalvelu ja terveysneuvonta, sekä  sosiaalihuollon etsivä ja jalkautuva työ sekä ter

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Asiakaslähtöisyys
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Puhdas päivä - toimintamalli on päihteiden käytöllä oireilevien nuorten (13-17v) prosessi nuorten mt- ja päihdepalveluissa sekä yhdyspinnoilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Osallisuus
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella nuorten palveluita kehitetään nuorten toiveita huomioiden. Kymenlaaksolaisilta nuorilta kerätään ajatuksia heille suunnatuista miepä-palveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Järjestöt
Perhehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheisjärjestö yhdessä päihdekuntoutukseen erikoistuneiden lastensuojelulaitosten kanssa toteuttaa alueelle sijoitettujen nuorten vanhemmille vertaistukea verkkoryhmässä, kun vanhemmat asuvat ympär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Yhdenvertaisuus
Mielenterveysstrategia
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arvotyöskentely:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda sosiaalihuoltolain mukainen päiväkeskustoiminnan malli Soiten alueelle. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Aikuissosiaalityö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihde- ja riippuvuuspalveluketju on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, joiden asiakkaana on 18-64-vuotiaita henkilöitä, joilla on päihde- ja riippuvuusongelmia.