Päihdepalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Osaaminen
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hanko
Loviisa
Porvoo
Sipoo
Aihealueet
Lastensuojelu
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilaitokset
Päihdepalvelut
Nuorisotyö
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NVR, Non Violent Resistance, eli Väkivallaton vastarinta on systeemisen ajatteluun pohjautuva lähestymistapa ongelmallisesti käyttäytyvien nuorten kohtaamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Omaishoito
Päihdepalvelut
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheiset puheeksi -työkalusarja tarjoaa ammattilaisille helpon ja konkreettisen puheeksi ottamisen työkalun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli luoda yhteistyön malli lastensuojelun, perhesosiaalityön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden välille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juttupenkki-toiminta ikääntyneille, jossa ohjaajina ovat kokemusasiantuntija ja ammattilainen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin sisältämät ohjeet on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille, jotta he huomioisivat asiakkaiden fyysisen terveydentilan suositusten mukaisesti ja tasalaatuisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakas täyttää Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoaan asiakasohjaukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Hamina
Kouvola
Kotka
Virolahti
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Avohoito
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avovieroitushoidon tavoitteena on akuuttien vierotusoireiden hoito, komplikaatioiden ehkäisy ja päihdeinterventio terveysasemalla. Avovieroitus on vain alkoholin vierotusoireiden hoitoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Vaasa
Satakunta
Pori
Varsinais-Suomi
Turku
Aihealueet
Sijaishuolto
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen perustason lastensuojeluyksiköihin Länsi-Suomen alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Vaasa
Pietarsaari
Aihealueet
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyseessä on alaikäisten päihdekartoitusmalli, jolla arvioidaan nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja tarvittavia tukitoimia päihteidenkäytön lopettamiseksi.