Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa. Lisätä väestön keskuudessa tietoutta itsemurhia ehkäisevistä tekijöistä ja saatavilla olevista palveluista. Vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin itsemurhien ehkäisyssä.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Ylläpitäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä