Tavoitteena oli vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa. Lisätä väestön keskuudessa tietoutta itsemurhia ehkäisevistä tekijöistä ja saatavilla olevista palveluista. Vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin itsemurhien ehkäisyssä.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aiheen viestintä oli määritelty hankesuunnitelmassa kaikille ikäryhmille toteutettavaksi. Viestintää toteutettiin eri kohderyhmille. Kohderyhmille viestittiin eri viestintäkanavien kautta ja sisällöllisesti eri tavoin. 

 

Viestintään osallistaminen:

Nuorisovaltuusto

Ratkaisun perusidea **

Keskeisin periaate oli viestittää, että itsemurhien ehkäisy on meidän jokaisen asia. Itsetuhoisista ajatuksista kysyminen ei lisää itsemurhariskiä. Jokaisen tulisi tietää, mistä voi hakea apua itselleen tai läheiselleen. Ihmisille luotiin käsitystä siitä, miten voidaan edistää omaa ja läheisen mielenhyvinvointia.

Viestinnän alkuvaiheessa keskityttiin viestinnän ilmeen luomiseen ja sen myönteiseen tunnistettavuuteen. Viestintää varten luotiin symbolinen "aavista, puutu ja uskalla auttaa" logo, jota käytettiin kaikessa viestinnässä. Ajatuksena oli, että kuntalaisten mieleen painuisivat symboloivat sanat "aavista, puutu ja uskalla auttaa". Viestintää toteutettiin myös tarinallisesti ja mainoskasvoksi etsittiin julkisuuden henkilöä, joka uskalsi tuoda esiin omat kasvonsa ja puhua avoimesti tapahtuneesta. Tarinallisuudella pyrittiin vetoamaan ihmisten tunteisiin sekä käsitykseen siitä, että itsemurhista saa ja pitää puhua.

Viestinnän toteuttamiseksi tarvittiin omien viestintäkanavien lisäksi yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaniksi tarvittiin alueellisia organisaatioita, oppilaitoksia, järjestöjä, urheiluseuroja ja yksittäisiä somehenkilöitä, joilla oli olemassa jo valmiit laajat viestintäkanavat sekä seuraajat. Näiden tahojen kautta pyrittiin tavoittelemaan laajaa viestintäkuntaa levittäen "aavista, puutu ja uskalla auttaa"-  sanomaa.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viestintäkanavat:

Somemainonta: facebook, instagram

Podcast, tiktok-videot

JYP-video

Toivo- Tapahtuma:

Bussi- ja digimainonta

Ilmaisnäytöt: urheiluseurojen diginäytöt, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sijoitetut digitaaliset ilmaisnäytöt, oppilaitoksen diginäytöt,