Aistivammaisen sosiaalisen etäisyyden pitämisen mahdollisuuksia

Kuulonäkövammaisen henkilön turvallinen liikkuminen ja kommunikaatiomahdollisuudet ovat muuttuneet sosiaalisen etäisyyden pitämisen vuoksi. Kokoamme toimivia ratkaisuja, miten turvallista liikkumista, opastusta ja kommunikaatiota pidetään yllä poikkeustilanteessa.

Toimintaympäristö **

Kuulonäkövammainen kohtaa poikkeustilanteessa erilaisia tilanteita kotonaan ja kodin ulkopuolella. Normaalisti ammattilaisille ja kanssaihmisille ohjataan, kuinka kuulonäkövammaisen kanssa kommunikoidaan. Poikkeustilanne ohjaa ja muuttaa käyttäytymistapoja kuten kohtaamista. Uudeksi säännöksi on otettu sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Tämä voi perustua omaan terveydentilanteeseen (omaehtoinen eristäytyminen) tai THL:n ohjeistuksiin.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ongelma:

1.Miten kuulonäkövammainen voi kohdata lähiaistejaan käyttäen turvallisesti ympäristönsä. Lähiaisteista tuntoaisti on yksi tärkeimmistä liikkumisen, orientaation ja ympäristön tutkimisen perusta. Kuulovamma ja kuulon apuvälineet eivät aina toimi puheen vastaanottamisessa ulkona melussa kuin läheltä. Henkilöillä ei ole aina myöskään suuntakuuloa. Miten arkitoiminnat voi tehdä liikkuessa turvallisesti, kun toiminta perustuu tuntoaistiin? Miten kosketeltava maailma muutetaan ei-kosketeltavaksi?

2. Miten varautua etukäteen sairaalatilanteeseen? Miten kommunikoin, kun kuulon apuvälineet eivät ole käytössä? Olen teho-osastolla kuurosokeana ilman kommunikaatiota? Mitä voin tehdä?

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kuulonäkövammainen henkilö; miten hän voi ratkaista 1) etäältä toimimisen ja 2) ennakoida sairaalahoitotilanteessa toimimisen.

Ensiapuhenkilöstö, sairaalahenkilöstö : 2) Miten löytää kuulonäkövammaisen tärkeät mukaanotettavat sairaalaan otettavat tavarat? Kuinka kommunikoin?

Suuri yleisö: 1) Miten saada ulkotilanteissa vihjeitä, miten pitää turvallista etäisyyttä kuuonäkövammaiseen?

Ratkaisut edistävät kuulonäkövammaisen turvallista kohtaamista, pelko ja stressin kokeminen vähenee. Samoin terveydenhuollon henkilökunnan kohtaamisen taidot lisääntyvät ja vuorovaikutus paranee, ja hoitotilanne sujuu sujuvammin. Suuri yleisö huomioi visuaaliset vihjeet, ja kuulonäkövammaiselle tarjottava apu annetaan edelleen mutta molemmille osapuolille turvallisesti.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Vastaanottaja-asiakkaat: RP, SN

- innovoivat ideoita, vastaanottajan toiminnallinen näkökulma

Tuottajat: SO, AY

- innovoivat, tuottamisen toiminnallinen näkökulma

RL - innovoi, tuottaa ja kehittää, toimii etänä muiden kanssa, luo webinaareja, keskusteluja yhdessä ja pareittain. Kokoaa tietoja kaikkien kanssa. Webinaareissa järjestän puheenvuoroja. Kokeilen heti heidän ideoitaan, palautteet heille.

 

Tavoiteltu muutos

Vastaanottajat; kuulonäkövammaiset ottavat ideoita arkeensa käyttöön, tuottajat ottavat ideoita käyttöön kuulonäkövammaisten kanssa toimiessaan. Innovaatiot tulevat osaksi arkista toimintaa. Niistä osataan kertoa muille kuulonäkövammaisille ja ammattilaisille.

Suurin tulos on innovaation ottaminen terveydenhuollon puolella käyttöön.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Pidän uusintana 21.9 klo 14-15 webinaari-luennon ”Koskematon, uusi maailma. Miten pidämme etäisyyden ulkona?”.  Luento perustuu Kuurosokeiden kesäkuun etäkonferenssiin, jossa esittelimme erilaisia vaate- ja välineratkaisuja etäkontaktin pitämiseen ulkotilanteissa.

 

Jos sinulla on ideoita ja ratkaisuista korona-ajan toimintoihin, niin laita minulle siitä viesti. Varaan sinulle ajan pitää puheenvuoron luennon aikana. 

 

Osallistuminen on ilmaista. Teemme luennosta tallenteen, joka on katsottavissa verkkosivuiltamme.

 

Ilmoittautumiset minulle, niin lähetämme teille Teams-kutsun: riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi Terveisin Riitta Lahtinen, KT

Kommunikaatiopäällikkö

Suomen Kuurosokeat ry