Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu senioriasumisyksikön asukkaista

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan aktiviteetin ja toimintakyvyn seurannasta kotiympäristössä saadaan tietoa asiakkaan terveydentilasta ja sen muutoksista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa ja palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä