Akuuttivastaanoton toteuttaminen, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Akuuttivastaanotto on terveysaseman yhteydessä toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, johon potilaat hakeutuvat ensisijaisesti hoidontarpeen arvioinnin kautta. Akuuttivastaanottotoiminta vahvistaa perusterveydenhuoltoa. 

Ratkaisun perusidea **

Akuuttivastaanotto on terveysaseman yhteydessä toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, johon potilaat hakeutuvat ensisijaisesti hoidontarpeen arvioinnin kautta. Akuuttivastaanottotoiminta vahvistaa perusterveydenhuoltoa. Se vastaa kuntalaisten perusterveydenhuoltotasoiseen kiireelliseen hoidontarpeeseen vuoden jokaisena päivänä klo 8–20. Potilaiden tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat akuuttivastaanotolla laajemmat kuin ns. tavallisella terveysasemalla. Laajat aukioloajat ja monipuolinen tutkimus- ja hoitovalikoima vähentävät kuntalaisten tarvetta hakeutua HUSin tuottamiin päivystyspalveluihin, mikä tuo kustannussäästöjä hyvinvointialueelle. Perusterveydenhuoltotasoista osastohoitoa tarvitsevat potilaat voidaan ottaa saman kampuksen vuodeosastoille jatkohoitoon. Akuuttivastaanoton laajat aukioloajat auttavat osaltaan vastaamaan myös hoitotakuun vaatimuksiin.