Alle 18-vuotiaiden vammaisten henkilöiden moniammatillinen verkostomalli, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Pilotoidun toimintamallin on tarkoitus ehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta selkeyttämällä palveluiden välisiä yhteydenotto- ja konsultaatiokanavia, esimerkiksi rajapinta-asiakkuuksien kohdalla.

Ratkaisun perusidea **

SOTE-uudistuksen aiheuttamat toiminnan muutokset palvelurakenteessa sekä yhteistyö- ja konsultaatiokäytännöissä edellyttää yhdenmukaisten toimintatapojen luomista. Hajanaiset käytännöt ja palveluprosessit aiheuttava epäselvyyksiä konsultaatio- ja yhteistyökäytännöissä, joka hidastaa palveluiden saatavuutta sekä oikea-aikaisuutta. Pilotoidun toimintamallin on tarkoitus ehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta selkeyttämällä palveluiden välisiä yhteydenotto- ja konsultaatiokanavia, esimerkiksi rajapinta-asiakkuuksien kohdalla. Verkostomalli keskittyy perhekeskustoiminnan sekä vammaispalveluiden väliseen yhteistyöhön. ​