Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Ohjelmisto on maksuton. 

Toimintaympäristö **

Ammatillisen tutkinnon opiskelun aikana on tärkeä vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä tukevia valmiuksia. Työkykypassi-ohjelmisto nivoutuu toisen asteen ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmiin, ja sitä voi käyttää opetusvälineenä esimerkiksi Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen -osiossa.

Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja SAKU ry:n Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Liitteet
Työkykypassi - Esittely koulutuksen järjestäjälle
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

 

 

Ratkaisun perusidea **

Työkykypassin neljä teemaa:

 • Ammatin työkykyvalmiudet
 • Työkykyä edistävä liikunta
 • Terveysosaaminen
 • Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

Toiminta:

 1. Mobiilisovelluksen lataaminen
 2. Käyttäjätunnuksen luominen 
 3. Työkykypassiryhmään liittyminen
 4. Tehtävien tekeminen
 5. Tehtävien palaute ja sen lukeminen
Liitteet
Kuva
Kuva työkykypassisovelluksesta ja ohjeista.
Työkykypassiin on selkeät ohjeet jokaiselle käyttäjäryhmälle.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueet opitaan osana ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Osa-alueet voidaan kytkeä ammatillisiin, yhteisiin tai valinnaisiin tutkinnon osiin. Myös opiskelijakunta- ja tutortoiminnassa sekä vapaa-ajan harrastuksissa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi työkykypassia.

Työkykypassin mobiilisovellus vahvistaa opiskelijoiden osaamista: 

 • työelämätaidoissa
 • työturvallisuudessa
 • työergonomiassa
 • työkykyä tukevissa elintavoissa.