Tavoitteena on käyttöönottaa ja laajentaa jo käytössä olevien, sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista ja kehittämistä tukevia sekä asiakaslähtöistä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja Kymenlaakson hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson korkea palvelutarve ja haastava taloustilanne yhdistettynä koronaviruspandemian kasvattamaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaan luovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiselle ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiselle. Kymenlaakso on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta haastava, sillä alueen väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia.

Tavoiteltu muutos

Kymenlaaksossa on hankkeen päättyessä käytössä asiakkaan sähköisen asioinnin kokonaisuus, joka sisältää helppokäyttöisiä sähköisiä yhteydenottokanavia, joiden avulla asiakas voi asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla parhaiten soveltuvana ajankohtana.

Hankkeen päättyessä hyvinvointialueella on käytössä alueellisia sekä kansallisia ratkaisuja, joiden avulla tuetaan asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa ja palveluunsa, sekä sujuvoitetaan asiakkaan asian etenemistä

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson asukkaat, joilla on huoli omasta terveydestään, tai jo kohonnut diabetesriski tai diabetes on todettu.

Ratkaisun perusidea **

Digitaalisella asiointipolulla tavoitellaan diabeteksen varhaisempaa tunnistamista ja diabetekseen sairastumisen ennaltaehkäisyä.