Diabeteksen digihoitopolku , Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)

Tavoitteena on käyttöönottaa ja laajentaa jo käytössä olevien, sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista ja kehittämistä tukevia sekä asiakaslähtöistä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja Kymenlaakson hva.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Diabeteksen digihoitopolku , Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa ja laajentaa jo käytössä olevien, sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista ja kehittämistä tukevia sekä asiakaslähtöistä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja Kymenlaakson hva.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuula Joronen

Luotu

03.11.2022

Viimeksi muokattu

23.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digitaalisella asiointipolulla tavoitellaan diabeteksen varhaisempaa tunnistamista ja diabetekseen sairastumisen ennaltaehkäisyä.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson korkea palvelutarve ja haastava taloustilanne yhdistettynä koronaviruspandemian kasvattamaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaan luovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiselle ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiselle. Kymenlaakso on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta haastava, sillä alueen väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson asukkaat, joilla on huoli omasta terveydestään, tai jo kohonnut diabetesriski tai diabetes on todettu.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis