Digi nepsy cafe on POPsoten, tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelman pilotti kokeilu, Jossa annetaan asiantuntija alustusten myötä tietoa, halutuista aiheista.

Ratkaisun perusidea **

Digi nepsy-cafen tarkoituksena on antaa asiantuntija alustusten myötä tietoa halutuista aiheista, yli kuntarajojen. Mutta myös mahdollistaa vapaamuotoinen keskustelu, nepsy-teeman ympärillä. Tilaisuus on hyvin vapaamuotoinen ja sen on tarkoitus toimia rentona kohtaamispaikkana. Tapaamisissa on mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan ja työtään esille, verkostoitua sekä pyytää yleisluontoista konsultaatiota. Cafen aiheet on poimittu Rannikon alueen henkilöstölle teetetyn kyselyn tulosten perusteella.

Asiantuntija alustukset pääsääntöisesti tallennetaan, keskusteluja ei. Pohdin aina joko ennen tai jälkeen tilaisuuden puheenvuoron pitäjän kanssa, onko hänen puheenvuoronsa mahdollista jakaa tallenteena sekä henkilöstölle ja mahdollisesti myös perheiden kuunneltavaksi.

Aiheina on ollut: Toiminnanohjauksen-, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tukeminen, positiivinen pedagogiikka, miten tuen nepsy-piirteistä arjessa sekä kokemuspuhujan vierailu. 

Liitteet
Kuva
Digi nepsy-cafe mainos
Kuva
Mainos
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Mieti verkkoalusta jolla toteutat cafen
 • Päätä kohderyhmä
 • Selvitä haluttujen aiheiden aiheet esimerkiksi Forms-kyselyn avulla
 • Pohdi mikä olisi sopiva tiheys pitää kahveja ( esim. kaksi kertaa kuukaudessa) ja kellon aika joka sopisi kohderyhmälle
 • Sovi puheenvuorot ja varaudu siihen jos puhuja sairastuu
 • Mieti mitä haluat sanoa tapahtuman aikana
 • Varaa aikaa markkinointiin ja laadi mainos jota voit jakaa
 • Varaudu kuluihin, kuten kokemusasiantuntijan puheenvuoron palkkio
 • Laadi dia-esitys jota voit käyttää tilaisuuden runkona
 • Sovi puhujan kanssa käytännön asioista, kuten saako puheenvuoron tallentaa ja jakaa, kuka esittää diat ja kauan hänellä on aikaa käytettävissään, jätä aikaa myös mahdolliselle keskustelulle
 • Jos haluat kerätä palautetta tilaisuudesta, mieti toteutus
 • Mikäli osallistujat haluavat tilaisuuden aikana käytetyt diat itselleen, mieti miten keräät sähköpostiosoitteet
 • Tilaisuuden jälkeen: Kiitä osallistujia ja käy palaute läpi.

 

 

Liitteet
Kuva
Palaute