DIGITAALISET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUTASOT ENNALTAEHKÄISYSTÄ ERIKOISSAIRAANHOITOON

Mielen hyvinvoinnin haastaa koko yhteiskuntaamme kaikissa ikäryhmissä. Lasten huostaanottojen yleisimpänä syynä on vanhempien päihteiden käyttäminen. Ammattilaisten tulisi tunnistaa varhaiset merkit ja uskaltaa ottaa asiat puheeksi. Palvelutuotantoon nopea vasteajat.