Ehkäisevän päihdetyön (EPT) toimintamalli kunnan alueella / Pirkanmaa

Ehkäisevän päihdetyön (EPT) taulukkomuotoinen tiedosto ja yhteinen alueellinen malli (Pirkanmaa), johon on koottu kunnan alueella olevat EPT:n toimenpiteet ja ne on sanoitettu eri toimijoiden tekemiseksi. Taulukosta toimijat löytävät omaan ja muiden toimintaan sisältyvät tehtävät.

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-uudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallisen muutoksen tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvistaminen Pirkanmaalla. Tavoitteena on, että jokaisessa Pirkanmaan kunnassa olisi nimettynä ehkäisevän päihdetyön vastuuhenkilöt ja eri tehtävät.

Ehkäisevä päihdetyö edistää kuntalaisten hyvinvointia, vähentää päihdehaittoja ja säästää päihdehaitoista aiheutuvia kustannuksia. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin, jota tehdään yhteistyössä.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille kunnan toimijoille ja se on myös jokaisen kuntalaisen omalla vastuulla oleva asia. Kunnan alueella toimivien tueksi ehkäisevän päihdetyön toimintamallitaulukkoon on koottu ehkäisevän päihdetyön tehtävät ja ne on sanoitettu eri toimijoiden tekemiseksi. Taulukon tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä, mitä ehkäisevä päihdetyö on ja myös sitä, että se kuuluu meille kaikille.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ehkäisevän päihdetyön toimintamallitaulukko on suunnattu ensi vaiheessa erityisesti kuntien EPT-vastuurakenteita vahvistaville tahoille (mm. kunnan johdolle, kunnan lakisääteiselle EPT-toimielimelle, EPT-koordinaattorille ja kunnan monitoimijaiselle EPT-työryhmälle). Toimintamallitaulukosta löytävät muutkin kunnan toimijat ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet ja tehtävät. 

Toimintamallitaulukko on koostanut monitoimijainen suunnittelutyöryhmä ja se on annettu kunnan EPT-rakenteita vahvistaville ja koordinoiville henkilöille käyttöön ja toimijoilta osallistaen pyydetty palautetta toimintamallin hyödynnettävyydestä ja palautteen perusteella taulukkoa on kehitetty. 

Toimintamallia on esitelty v. 2021 alueellisissa ja kansallisissa tilaisuuksissa. Esittelytilaisuuksien jälkeen on ollut mahdollisuus tarjota palautetta toimintamallin kehittämisestä. 

Ratkaisun perusidea **

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille kunnan toimijoille ja se on myös jokaisen kuntalaisen omalla vastuulla oleva asia. Kuntien alueella toimivien työn tueksi ehkäisevän päihdetyön toimintamallitaulukkoon on koottu ehkäisevän päihdetyön tehtävät ja ne on sanoitettu eri toimijoiden tekemiseksi. Taulukon tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä, mitä ehkäisevä päihdetyö on ja myös sitä, että se kuuluu meille kaikille.

Taulukkomuotoisessa tiedostossa etusivun käyttöohjeessa kuvataan kuinka toimintamallia voidaan hyödyntää. Ensin tarvitaan resursointi ja rakenteet, sen jälkeen aletaan toimia. Käyttöohje sivulla on kuvattu portaittain ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvistaminen kunnan alueella. Muihin taulukkotiedoston alalehdyköihin on koottu viiteen erilliseen kokonaisuuteen toimijoittain ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet / tehtävät. Näistä toimijat löytävät omaan ja muiden toimintaan sisältyvät toimenpiteet, joilla vaikutetaan kunnan alueella päihdehaittojen ehkäisemiseen ennalta.