Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus 5.-6.luokan opettajille ja muulle henkilökunnalle

PEPP-sivusto  on Nykterhetsförbundet Hälsä och Trafic omistama näyttöön perustuvaa tietoa päihdekasvatuksesta. Sivusto toimii tukena koulussa tapahtuvaan päihdekasvatukseen. PEPP-sivuston keinoin luotiin ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma. 

 

Toimintaympäristö **

PEPP-koulutus on näyttöön perustuvan ehkäisevän päihdetyön tietoa sekä toimintamalli käytettäväksi moniammatillisesti. 

Tuomalla ehkäisevä päihdetyö koulutyöhön toteutettiin moniammatillista ja monialaista yhteistyötä (soteuudistus, ehkäisevä päihdetyö kunnissa, järjestötoiminta ja sivistystoimen palvelut). 

Koulutuksen tavoitteena oli antaa 5.-ja 6.luokan opettajille sekä muulle henkilökunnalle tietoa ja työkaluja ehkäisevästä päihdetyöstä koulussa

Koulutuksesta sovittiin Etelä-Pohjanmaan alueen sivistysjohtajien kokouksessa 28.1.2021

Miksi 5.-6. luokka:

  • Tutkimukset osoittavat jo tämän ikäryhmän lasten olevan tietoisia ja kiinnostuneita päihteistä
  • Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on mahdollista toteuttaa kouluissa

PEPP-sivusto  haluttiin esitellä käytettäväksi alueella siksi, että:

  • Sivusto on aktiivisesti ylläpidetty nettisivusto
  • Sivuston tiedot ovat näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja menetelmiä
  • Tieto on kaikkien saatavilla
Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hyvinvointialueen tullessa ehkäisevä päihdetyö jää kuntiin, koska ehkäisevä päihdetyö on kuntien tekemää työtä. Ehkäisevässä päihdetyössä on kuitenkin tärkeää huomioida kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyö. Näitä tahoja ovat kunnat, sosiaali- ja terveydenhuolto, järjestöt sekä sivistystoimi. 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Etelä-Pohjanmaalla on alaikäisten nuorten ja lasten päihdepalveluissa selkeä puute.  Tämän vuoksi ennaltaehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten parissa on erityisen tärkeää.  Lisäksi ennaltaehkäisevän päihdetyön tehokkuus tai tehottomuus vaikuttaa suoraan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

5.-6. luokkien opettajat ja henkilökunta valittiin siksi, tutkimukset osoittavat jo näinkin nuorten oppilaiden olevan tietoisia ja kiinnostuneita päihteistä. Tuolloin ennaltaehkäisevä vaikuttaminen on olennaista.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Koulutuksesta sovittiin alueen sivistysjohtajien kokouksessa 28.1.2021. 

Koulutuksen toteuttivat: 

  • •Miia Hietaniemi, aluekoordinaattori, EHYT ry (ehkäisevän päihdetyön esittely)
  • •Anne Salovaara-Kero, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan kriisikeskus Valo ry (PEPP-porttaalin esittely)
  • •Mari Vuorenmäki, hanketyöntekijä, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Etelä-Pohjanmaa (yhteys Soteuudistusohjelman ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen)
  • •Reetta-Maija Luhta, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö Aksila (ehkäisevän päihdetyön esittely)
  • •Kuntien Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt kultakin alueelta (ehkäisevän päihdetyön käytännön toiminnan esittely kunnissa)

Koulutukseen osallistuivat 5.-6. luokan opettajat ja muu henkilökunta

Tavoiteltu muutos

PEPP-sivuston esittelyllä tuotiin kouluihin valmis ehkäisevän päihdetyön mallli ja työkaluja ehkäisevän päihdetyön totetuttamiseen kouluissa.

Koulutuksessa kouluihin tehtiin PEPP-sivustolle koottuun muistilistaan kouluille -malliin pohjautuen suuntaa antava ennaltaehkäisvän päihdetyön suunnitelma.  

Muutoksen mittaaminen

Ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt kunnissa tarkastelevat muistilistan valittujen toimenpiteiden toteutumista vuoden kuluttua. Muistilistaa täydennetään tarpeen mukaan. 

Toteutussuunnitelma

PEPP -koulutuksessa käsitellyn PEPP-muistilistan keinoin pyrittiin muodostamaan kuntiin ja kouluihin suuntaa antava ehkäisevän päihdetyön suunnitelma. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Peruskoulun 5.-6. luokan opettajat ja muu henkilökunta. 

Koulutus oli luentotyyppinen PEPP -sivuston ja ennaltaehkäisevän päihdetyön esittelyä. Koulutuksissa PEPP-muistilistaa työstettiin työpajoissa.