Etävirkistyspäivä on verkossa etänä toteutettava ikäihmisille suunnattu tilaisuus.

 

Toimintaympäristö **

Etävirkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maaseudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toiminnat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa. Etäyhteydellä toteutettu suora lähetys mahdollistaa vuorovaikutuksen osallistujien, ohjaajien ja sisällöntuottajien kesken. Etävirkistyspäivän ohjelma rakentuu asiasisällöstä, virkistyksestä sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. Toimintamalli on luotu koronapandemien alkuvaiheessa Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeessa mukana oleville ikäihmisille.

Etävirkistyspäivät oli suunnattua kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille yli kylärajojen. Sovellettavissa myös muille kohderyhmille. Osallistujalla tuli olla oma laite joko tietokone, tabletti tai älykännykkä netti yhteydessä, jolla pääsi mukaan etäyhteyteen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etävirkistyspäivässä voidaan tarjota sosiaalisia kontakteja, ajankohtaista tietoa ja elämyksiä maaseutukylien ikäihmisille. Toiminta tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemusta kotoa käsin. Tavoitteena on yksinäisyyden lievittäminen ja virkistyksen tuottaminen etäyhteydellä, koska aina ei ole mahdollista lähteä kasvokkaiseen tapahtumaan. Osallistuminen vahvistaa digitaitoja ja rohkaisee muidenkin etäpalvelujen käyttämiseen ja etäyhteyden ottamiseen omaan lähipiiriin.Osallistujat saivat itse miettiä millaista sisältä ja aiheita he halusivat käsitellä etävirkistyspäivissä.

Ratkaisun perusidea **

• Etävirkistyspäivä järjestetään säännöllisesti (sama viikonpäivä ja aloitusaika) joko kerran viikossa tai kahden viikon välein (1,5 h / kerta). Osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita.

• Tapaaminen koostuu asiasisällöstä, virkistyksestä (esim. kylävierailuja, musiikkia, maatilavierailuja, museovierailuja jne.) sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. • Etävirkistyspäivästä tiedotetaan kylille sähköpostilla, kirjeitse, sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Osallistujille lähetetään muistutus noin 3–4 päivää ennen etävirkistyspäivää.

• Toteutetaan verkkovälitteisesti esimerkiksi Zoom- tai Jitsi-yhteydellä suorana lähetyksenä. Onnistunutta osallistumista edesauttaa riittävä puhelinopastuksena annettu ohjaus ja tuki sekä kirjalliset ohjeet etäyhteyden käyttöön selkeiden kuvakaappausten kera. Kenen kanssa Sisällön tuottaminen useiden yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi muiden järjestöjen, yrittäjien, muusikoiden, opiskelijoiden, kylien, muiden hankkeiden, viranomaisten, ohjelmantarjoajien ja taiteilijoiden kanssa.

Osallistujat löydetään parhaiten yhteistyössä kyläyhdistyksen aktiivien kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Millä resursseilla

• Laitteet: Osallistujilla ja sisällöntuottajilla oltava tietokone, tabletti tai älypuhelin. Laitteessa oltava mikrofoni, ja mielellään myös kamera ja kuulokkeet. Etäyhteyssovellus koneelle ladattuna tai nettiselaimen kautta käytettynä.

• Ennakkovalmistelut noin 4–6 h: eri kanavissa tiedottaminen, sisällöntuottajien hankinta ja yhteyksien testaus sekä tarvittaessa opastus etäyhteyden käyttämiseen.

• Suoran lähetyksen yhteyksien avaaminen osallistujille noin puoli tuntia aiemmin. Jos osallistujia on paljon, kannattaa olla lisähenkilö valvomassa taustalla, kun toinen henkilö ohjaa ja vie lähetystä eteenpäin.

• Jälkitöihin noin 1 h: tapahtuman muistio ja mahdolliset nostot viestintään, esiintyjien palkkiot ja mahdolliset Teosto-maksut.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Ei liian pitkää aikaa

- Muistettava kohderyhmän mukainen etäajan valinta

- Opastusta ja tukea saataville

- Mielellään parina tekemään lähetystä

- Kannattaa muistaa, että osallistua voi älypuhelimelta mistä vain (esim. nuorten kanssa)

- Osattava itse 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etävirkistyspäivään osallistuvat henkilöt, olivat pääosin sellaisia joilla oli jo jotakin kokemusta tietokoneen tai etäyhteyden käytöstä. Tärkeää oli kuitenkin henkilökohtainen opastus puhelimitse, mikäli siihen oli tarvetta. Ettävirkistyspäivien kautta saimme pidettyä yllä hankkeen yhteyttä ikäihmisiin mutta he saivat kontaktin myös toisiinsa.