EU:n Vammaiskortti - vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallisuuden apuväline

Toimintamallin lyhyt kuvaus

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Korttia voi käyttää Suomessa ja muissa EU-maissa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Ylläpitäjä