Gerontologinen väkivaltatyössä yhdistyy gerontologinen osaaminen sekä väkivaltatyön menetelmät. Työskentely perustuu dialogiseen asiakastyöhön, jossa asiakkaan kuuleminen ja luottamuksen rakentaminen ovat edellytys onnistuneelle väkivaltatyölle. 

Ratkaisun perusidea **

Ikääntyvien kanssa tehtävän väkivaltatyön erityispiirteitä kuvataan Gerontologinen väkivaltatyön diasarjassa. Suvanto ry:n asiakastyössä yhdistyy gerontologinen ja väkivaltatyön osaaminen.