Socomin vanhustyön osaamisklinikka käynnistää kolmevuotisen kehittämistyön Kaakkois-Suomen alueella. Vahvistaa vanhustyössä toimivien sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalityötä vanhusten parissa tekevien gerontologisen sosiaalityön erityisosaamista.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittaja: Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus)