HYTE-hetki jalkauttaa yhdistysten hyvinvointi- ja terveystietoa kylille

HYTE-hetket tuovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoutta asukkaiden lähelle, kylätaloille ja asukastuville. 

Ratkaisun perusidea **

HYTE-hetket tuovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoutta asukkaiden lähelle, kylätaloill ja asukastuville. 

HYTE-hetket vastaavat tarpeeseen tuoda hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyötä kyliin. Tarkoitus on saavuttaa kahdensuuntainen hyöty: yhtäältä huomioida reuna-alueiden asukkaat, joita syystä tai toisesta yhdistystoiminta tai muu vertaisneuvonta ei muutoin tavoita- toisaalta yhdistysten tarpeeseen saavuttaa suurempi joukko kuntalaisia ja lisätä tunnettuutta toiminnoistaan. Hetkien itseisarvo on myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen.

HYTE-hetket toteutetaan kyläkahvien yhteydessä ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Pääsääntöisesti ne ovat paikallisten sote-yhdistysten ja kyläyhdistysten välistä toimintaa. HYTE-hetket ja kyläkahvilat ovat avoimia ja maksuttomia kaikenikäisille.