On olemassa paljon yksinäisiä ikäihmisiä. Hyvää mieltä kyläilemällä -toimintamallin kautta pyritään tavoittamaan nämä ihmiset ja ilahduttamaan heitä. Toimintamallissa vapaaehtoiset vierailevat yksinäisten ikäihmisten kodeissa.

Mallin avulla tuodaan iloa yksinäisten ikäihmisten arkeen sekä pyritään tavoittamaan sellaisia henkilöitä, joiden luona ei kukaan tai vain harva enää kyläilee. Toiminnan kautta innostetaan mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Vierailut tapahtuvat vuosittain kampanjamuotoisesti, joten ne eivät sido vapaaehtoisia pitkäksi aikaa. 

Toimintaympäristö **

On olemassa paljon yksinäisiä ikäihmisiä. Hyvää mieltä kyläilemällä -toimintamallin kautta pyritään tavoittamaan nämä ihmiset ja ilahduttamaan heitä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat yksinäiset ikäihmiset sekä vierailun toteuttavat vapaaehtoiset.

Ratkaisun perusidea **

Mallin avulla tuodaan iloa yksinäisten ikäihmisten arkeen sekä pyritään tavoittamaan sellaisia henkilöitä, joiden luona ei kukaan tai vain harva enää kyläilee. Toiminnan kautta innostetaan mukaan myös uusia vapaaehtoisia.

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Valmisteluvaihe
Kartoitetaan vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita kyläilemään yksinäisten ikäihmisten luona. Mukaan tarvitaan niin miehiä kuin naisiakin. Seuraavaksi pyritään tavoittamaan yksinäisiä ikäihmisiä tiedottamalla kyläilykampanjasta paikallislehdissä sekä esimerkiksi kotihoidon ja puskaradion kautta. Myös vapaaehtoisten paikallistuntemus on tässä suureksi avuksi. Tarvitaan henkilö, joka koordinoi kyläilyjä. Hän voi olla itse vapaaehtoinen tai esim. jonkun yhdistyksen palkattu työntekijä. Koordinoijalla on tiedossa vapaaehtoiset kyläilijät. Myös yksinäiset vierailun haluavat ilmoittautuvat hänelle. Ilmoittautumisajan päätyttyä koordinoija jakaa kyläilypaikat vapaaehtoisille. Vapaaehtoiset voivat myös itse ehdottaa kyläilypaikkoja. Hyväksi todettu käytäntö on, että vapaaehtoiset tekevät vierailut omalla kylällään asuvien ikäihmisten luokse.
Toteutusvaihe
Vierailun yksinäisen ikäihmisen luona on tarkoitus olla vapaamuotoinen rupatteluhetki. Vapaaehtoinen voi viedä mukanaan jotakin tarjottavaa. Vierailu tuo hyvää mieltä sekä yksinäiselle että vapaaehtoiselle kyläilijälle. Ennen kyläilyjen toteutusta voi järjestää vapaaehtoisille esim. joulukoristeiden tekotalkoot. Tästä saa mukavia viemisiä kyläpaikkoihin. Talkoista voivat innostua myös sellaiset vapaaehtoiset, jotka eivät ole valmiita vierailuille. Mukaan kyläilykampanjan toteutukseen voi kysyä myös sponsoreita esim. lahjoittamaan kukkia yksinäisille tai kahvittelutarvikkeita.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin toteuttaminen vaatii aktiivisten ja paikallistuntemusta omaavien vapaaehtoisten mukaan saamista. Mallia voi myös soveltaa eri ikäisten parissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvää mieltä kyläilemällä -kampanja toteutettiin joulukuussa 2013 ja 2014 Lappajärvellä sekä joulukuussa 2014 Kortesjärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2013 kampanjaan osallistui 14 vapaaehtoista. Vierailun saivat noin 80 yksinäistä ikäihmistä. Vuonna 2014 kampanjaan osallistui 30 vapaaehtoista. Vierailuja tehtiin yli 120. Lappajärvellä kyläilyt jatkuvat edelleen vuosittain joulun aikaan. Vierailut ovat olleet todella odotettuja. Niistä on riittänyt sekä vapaaehtoisille että yksinäisille ikäihmisille muistoja ympäri vuoden. Jotkut ikäihmiset ovat kertoneet, että vapaaehtoisen tekemä vierailu on ollut heille ainoa joulun ajan vierailu.