Riksapyöräajelulla vapaaehtoiset kyyditsevät ikäihmisiä riksapyörillä joko johonkin tiettyyn paikkaan tai ihan vain huviajeluna ympäristöä ihaillen. Helppo ja hauska osallistumisen tapa, niin ikäihmiselle kuin vapaaehtoiselle!

Ratkaisun perusidea **

Riksapyöräajelulla vapaaehtoiset kyyditsevät ikäihmisiä riksapyörillä joko johonkin tiettyyn paikkaan tai ihan vain huviajeluna ympäristöä ihaillen. Tavoitteena on tarjota toimintaa erityisesti niille ikäihmisille, joilla ei ole muutoin mahdollisuuksia päästä ulkoilemaan. 

Riksapyöräajelu mahdollistaa ikäihmisille virkistystä ja vaihtelua arkeen. Toimintaa on helppo toteuttaa ja siihen on myös helppo osallistua. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Toimintaa kannattaa tehdä tutuksi alueella ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi alueella toimivien järjestöjen, kotipalvelun, sosiaalitoimen ja palvelutalojen kanssa. Kannattaa näkyä alueen katukuvassa ja kertoa toiminnasta.
   
 • Esimerkiksi Pyöräliiton luotsikapteenin voi kutsua perehdyttämään vapaaehtoisia riksapyörien käyttöön. Riksapyörätoiminta on mielenkiintoinen ja hauska vapaaehtoistehtävä, johon kannattaa rekrytoida ihan uusia vapaaehtoisia.
   
 • Toimintaa voi toteuttaa kaikille ikään katsomatta. Punaisen Ristin toiminnassa toiminta on kohdennettu erityisesti niille ikäihmisille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta päästä ulkoilemaan.
   
 • Sähköavusteisen riksapyörän hinta on reilu 5000 euroa, mutta se onkin ainoa suurempi menoerä toiminnassa. Kannattaa selvittää olisiko mahdollista saada taloudellista tukea esimerkiksi joltain paikalliselta yritykseltä, joka haluaisi tukea ikäihmisille suunnattua toimintaa. SPR sai yrityksiltä ja säätiöiltä lahjoituksia ikäihmisten tukemiseksi ja riksapyörät hankittiin näiden lahjoituksien turvin.
   
 • Riksapyörästä kannattaa pitää hyvää huolta (suojata sateelta, muistaa säännöllinen huolto). Kannattaa myös heti alkuun selvittää, missä pyörä on mahdollista huoltaa; kaikki pyörähuoltamot eivät ota riksapyöriä vastaan.
   
 • Vakuutuksista on hyvä huolehtia ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat tietoisia, mitä vakuutukset pitävät sisällään ja keihin ne kohdistuvat, jos jotain tapahtuu (tapaturma-, vastuu-, ja omaisuusvakuutus). 

Miten edetä toiminnan aloittamisessa?

 • Hanki riksapyörä. Mieti voisiko joku paikallinen yritys lähteä sponsoroimaan toimintaa.
   
 • Innosta vapaaehtoisia mukaan uuteen toimintamuotoon. Rekrytoikaa mukaan uusia, toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia.
   
 • Ota yhteys Pyöräliittoon. Kutsu Pyöräliiton luotsikapteeni perehdyttämään vapaaehtoiset riksapyörien maailmaan (pyörien käyttökoulutuksen saa myös varmasti pyöräliikkeestä).
   
 • Sitten vain liikkeelle! Ole yhteydessä esimerkiksi alueella toimiviin tahoihin, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa kuten sosiaalitoimi, kotipalvelu ja paikalliset järjestötoimijat sekä palvelutalot ja kerro toiminnasta. Tehkää itsenne tunnetuksi ja näkykää alueen katukuvassa!