MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa kriisiapua itsemurhaa yrittäneille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Asiakasvastaanotto palvelee Helsingissä ja Kuopiossa. Palvelu on maksuton eikä vaadi lähetettä. Käytössä on Linity/Assip niminen lyhytinterventio.

Toimintaympäristö **

Mitä?

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa kriisiapua itsemurhaa yrittäneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Itsemurhien ehkäisykeskus palvelee Helsingissä ja Kuopiossa. Palveluun ei tarvita lähetettä ja tapaamiset ovat maksuttomia. Työskentely on luottamuksellista ja työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Itsemurhien ehkäisykeskus järjestää myös ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä itsemurhan kautta läheisensä menettäneille sekä itsemurhaa yrittäneiden nuorten vanhemmille.

Asiakastyön lisäksi itsemurhien ehkäisykeskus kampanjoi itsemurhien ehkäisyn puolesta ja tekee vaikuttamistyötä. Itsemurhien ehkäisykeskus järjestää myös koulutuksia itsetuhoisuuden puheeksi ottamiseen liittyen. 

Itsemurhien ehkäisykeskuksessa on käytössä itsemurhaa yrittäneille henkilöille kohdennettu strukturoitu Linity/Assip interventio. Linity pohjautuu Sveitsissä Bernin yliopistossa kehitettyyn manualisoituun ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) malliin. Kyseessä on interventio, jonka tavoitteena on itsemurhakäyttäytymisen ennaltaehkäisy. Menetelmä perustuu itsemurhakäyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla vältetään ajautuminen uuteen itsemurhayritykseen. Linity koostuu 3 – 4 yksilötapaamisesta itsemurhien ehkäisykeskuksen kriisityöntekijän kanssa.

Linity/Assip-interventio on osa Käypä hoito- suositusta (Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito).

Itsemurhien ehkäisykeskus ei tarjoa terveydenhuollon palveluja.

Kenelle?

Apu on kohdennettu henkilöille, joilla on taustalla ensimmäinen tai toinen itsemurhayritys. Koska Linity on osa itsemurhayrityksen jälkeistä kriisiapua, tulisi interventioon hakeutua 1 – 2 viikon sisällä itsemurhayrityksen jälkeen tai heti, kun akuutti sairaalahoito ei enää ole tarpeen. Linity ei korvaa tai estä muuta terveydenhuollon psykiatrista tai psykososiaalista hoitoa. Linity ei sovellu vakavasta päihdeongelmasta tai psykoosisairaudesta kärsiville henkilöille.

Missä?

Itsemurhien ehkäisykeskus palvelee Helsingissä (Maistraatinportti 4 A, 4. krs) sekä Kuopiossa (Kallanranta 9, sisäänkäynti Sepänkatu 1). Etävastaanottoa kehitetään. Ajanvaraus ja neuvonta tapahtuu puhelimitse sekä sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät itsemurhien ehkäisykeskuksen verkkosivuilta.

Linity/Assip

Linityn ensimmäisellä tapaamisella asiakas kertoo omin sanoin itsemurhayritykseen johtaneista taustoista ja omasta elämäntilanteestaan. Menetelmää kutsutaan narratiiviseksi haastatteluksi. Ensimmäinen tapaaminen videoidaan.

Toisen tapaamisen aikana kriisityöntekijä ja asiakas katsovat ensimmäisen tapaamisen nauhoituksen yhdessä ja perehtyvät syvemmin itsemurhakriisin taustoihin. Toisen tapaamisen päätteeksi asiakkaalle annetaan kirjallinen kotitehtävä.

Kolmannella tapaamisella tehdään kirjallinen yhteenveto asiakkaan itsemurhakriisistä ja sen taustoista. Tämän lisäksi laaditaan kirjallinen turvasuunnitelma vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Neljäs tapaaminen on läheistapaaminen, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mahdollisuus käsitellä kertaluontoisesti itsemurhakriisiä yhdessä kriisityöntekijän sekä perheenjäsenten tai läheisten kanssa.

Tapaamisten päätyttyä seuranta toteutetaan kirjeseurantana seuraavan kahden vuoden aikana.    

Liitteet