Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille kunnan ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteet ja pelisäännöt.

Ratkaisun perusidea **

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteita yhdistyksille, kunnan toimijoille sekä kuntalaisille.

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan hyötyinä ovat mm.

- yhteistoiminnan pelisäännöt ja toimintavat tekevät asioiden hoidon sujuvammaksi
- työkalu yhteistyön tiivistämiseen
- perehdyttää ja auttaa yhdistys- ja kuntatoimijoita
- helpottaa kommunikointia ja lisää avoimuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Asiakirjaprosessin käynnistäminen
 

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan laatimista käsitellään esimerkiki kunnan järjestöillassa. Kunnassa päätetään laatia järjestö-kuntayhteistyön asiakirja.  Kunnan järjestöyhteyshenkilö tai vastaava henkilö käy vuoropuhelua yhdistysten kanssa asiakirjan sisällöstä ja prosessista esimerkiksi järjestöillassa tai järjestö-kuntayhteistyörakenteen (esim. Paikallis-JANE) kokouksessa. Tietoa voidaan kerätä myös sähköisellä kyselyllä. Kunnan järjestöyhteyshenkilö vastaa asiakirjaprosessin eteenpäin viemisestä ja kirjoitustyöstä.
 

2. Asiakirjan laatiminen yhteistyössä yhdistyksien kanssa

Kunnan järjestöyhteyshenkilö tai vastaava kokoaa asiakirjan. Asiakirjaluonnosta käsitellään esimerkiksi järjestöillassa/työpajassa tai järjestö-kuntayhteistyörakenteen (esim. Paikallis-JANE) kokouksessa tai sähköisellä kommentoinnilla. Asiakirjaan tehdään tarvittavat muutokset.
Tärkeää on sopia, onko asiakirja osa kuntastrategiaa, kuinka usein asiakirja päivitetään, kuka asiakirjan päivittämisestä vastaa, mistä asiakirja jatkossa löytyy sekä miten asiakirjasta viestitään yhdistyksille ja kunnassa.
 

3. Asiakirjan sisältö

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirja voi sisältää mm.seuraavia asioita:

1 .Johdanto
2. Kuntalainvelvoitteet
3. Kuntastrategia
4. Järjestöyhteistyön muodot
5. Järjestö-kuntayhteistyön rakenteet
6. Avustukset ja tuet
7. Järjestöille tarjottavat toimitilat
8. Järjestöjen osallistuminen kunnan hyvinvointityöhön
9. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistoimenpiteet
10. Tiedottaminen
11. Järjestöyhteistyön vuosikello
12. Kunnanjärjestöyhteyshenkilöt
13. Yhteystiedot

4. Asiakirjan hyväksyminen

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirja lähetetään hyväksyttäväksi kunnassa sille taholle, joka asiasta päättää.

5. Asiakirjasta tiedottaminen

Asiakirja lisätään kunnan sivuille ja siitä tiedotetaan monikanavaisesti kunnan ja yhdistyksien eri viestintäkanavissa. Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan sisältöjä voi myös hyödyntää rakennettaessa kunnan järjestö-kuntayhteistyön verkkosivuja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan laatimisessa on tärkeää, että se tehdään osallistavasti ja yhteistyössä kunnan ja järjestöjen välillä. Järjestö-kuntayhteistyöasiakirjan laatiminen vaatii sekä kunnan ja kunnan järjestöyhteyshenkilön tai vastaavan ja yhdistyksien sitoutumista yhteiseen prosessiin. Tärkeää on myös asiakirjasta viestiminen.

Liitteenä Rääkkylän järjestö-kuntayhteistyön asiakirja.

Liitteet