Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta

Ymmärrys järjestöjen osallistamisesta palveluiden kehittämiseen - Idea syntyy: järjestöt mukaan sote-ammattilaisten palvelukatalogiin - Paikat tiedolle järjestöjen toiminnasta: Yhdistysinfo.fi-linkitys - tarkempi järjestötieto - Palvelukatalogin kokeilut ja jatkokehitys

Toimintaympäristö **

- sote-uudistus

- hyvinvointialueet

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevä ammattilainen pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevan asiakkaan järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle?

Tämä on yksi järjestöjen isoista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kymenlaaksossa järjestöt sekä kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Kymsote ovat selättämässä haastetta yhdessä keksityllä ratkaisulla.

"Kun Kymsoten kanssa päästiin pohtimaan järjestöjen ottamista mukaan sote-palveluiden kehittämiseen, idea tavasta saada järjestöjen toiminta osaksi palveluvalikoimaa syntyi nopeasti" kertoo Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuuden järjestöasiantuntija Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.

Kymsotessa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön on valmistumassa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman PATA-hankkeen osana digitaalinen alusta, jonka tarkoitus on helpottaa asiakkaiden ohjaamista erilaisten palveluiden äärelle. Yksi alustan ominaisuuksista on palvelukatalogi, jonka tiedolla ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan tämän tarvitseman palvelun tai tuen luokse. Tästä Henna Hovi ja projektivastaava Johanna Niilo-Rämä Kymsotesta saivat idean: mitä, jos järjestöt saisivat oman osionsa sote-ammattilaisten palvelukatalogiin?

Kun järjestötietoon pääsisi palvelukatalogin kautta, esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksessa asiakkaita ohjaava ammattilainen voisi katalogin avulla etsiä asiakkaalle sopivaa tukea tai palvelua myös järjestöiltä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

- Järjestötiedon löytäminen

- Sote-ammattilaiset pystyvät ohjaamaan asiakkaita järjestöjen toimintojen piiriin

- Asiakas saa matalan kynnyksen tukea ja apua

- Sote-keskuksen palveluvaikoima on monipuolinen ja täydentyy - painopisteen siirto ennaltaehkäisevään mahdollistuu

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

- Kymenlaakson alueen sote-järjestöt, alakohtaiset järjestöverkostot

- Kymsote: rakenneuudistus- ja sote-keskushankkeet

- Kymenlaakson kunnat: hyte- ja järjestötyö