Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke 2007-2009

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke on ollut yksi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin neljästä kehittämisyksiköstä lastensuojelun, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköiden rinnalla.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö 75 % ja alueen kunnat 25 %.

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke on ollut yksi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin neljästä kehittämisyksiköstä lastensuojelun, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköiden rinnalla. Vammaistyön kehittämisyksikkö on toiminut ajalla 1.4.2007 - 31.12.2009. Tätä hanketta on edeltänyt joitakin kehittämishankkeita, jotka loivat hankkeelle toiminnan pohjaa.

Päätavoite: 

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikön tärkeimpinä tavoitteina on ollut vammaispalvelujen sekä kehitysvammaisten erityishuollon kehittämistyön kokoaminen ja koordinointi alueella sekä pysyvän rakenteen luominen vammaistyön kehittämiselle Kaakkois-Suomessa.  

Vammaistyön kehittämisyksikön tavoitteet:
1. Vammaisten hyvän elämän sekä yksilöllisten palvelujen ja tukitoimien toteutuminen                     
2. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen tutkimus- ja kehittämistoiminnalla              
3. Sosiaalisten vaikutusten arviointi                 
4. Vammaispoliittinen vaikuttaminen