Kansalaisten digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus Lapin hyvinvointialueella

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus kuvaa Lapin hyvinvointialueella käytössä olevat julkisrahoitteiset, asiakkaille tarkoitetut digitaaliset palvelut.  Tarkoituksena on tuottaa tietoa alueen digipalveluiden tilanteesta ja luoda suuntaa kehittämiselle.