Kirjastossa näytettävän maksuttoman elokuvan tai muun tapahtuman "etkot", jossa jutellaan kahvin juonnin lomassa kirjoista, kirjaston tarjoamista palveluista (myös kirjaston omista digipalveluista) ikääntyneille, tulevista tapahtumista syksystä 2023 alkaen.

Toimintaympäristö **

Kirjasto on matalan kynnyksen asioimis- ja tapaamispaikka kaikenikäisille asiakkaille. Raision kirjasto on laajasti käytetty kulttuuri- ja kohtaamispaikka.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Aiemmin hankkeena aloitettu ikääntyneiden suljettu ryhmä loppui, mutta ryhmän jäsenet halusivat jatkaa tapaamisia kirjastossa. Ikääntyneiden tapaamisia haluttiin jatkaa kaikille avoimella ryhmällä. Tavoitteena on tukea ihmisten kohtaamista ja vähentää yksinäisyyttä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ikääntyneiden määrä kunnassa tulee kasvamaan ja heidän keskuudessaan yksinäisyys on ongelma.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat eläkeikäiset raisiolaiset. Kirjastossa toimi hankkeena aloitettu ikääntyneiden suljettu ryhmä syksystä 2019 helmikuuhun 2023. Ryhmän kiinnostuksen kohteita ja tarpeita on käytetty toimintamallin pohjana keskustelemalla viimeisessä ryhmän tapaamisessa helmikuussa 2023 ja kahdessa tapaamisessa kevään 2023 aikana.

Ratkaisun perusidea **

Raision kirjastossa näytettävän maksuttoman elokuvan tai muun tapahtuman "etkot", jossa jutellaan kahvin juonnin ja vapaan keskustelun lomassa kirjoista, kirjaston tarjoamista palveluista (myös kirjaston omista digipalveluista) ikääntyneille, tulevista tapahtumista syksystä 2023 alkaen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ikäihmisten ja erityisryhmien erikoiskirjastonhoitaja järjestää kirjastokahvit kirjastotalon kahvion viereisessä työpajatilassa syksystä 2023 lähtien noin kerran kuukaudessa. Kirjastokahvit ajoitetaan aloitettavaksi tuntia ennen ilmaisen elokuvan tai muun tapahtuman aloitusaikaa. Tapahtuman etukäteisvalmisteluna kerätään tietoja kirjastotalon tulevista tapahtumista, ilmestyvistä uutuuskirjoista tai etsitään esiteltäväksi kohderyhmää kiinnostavia kirjoja.

Tapahtumia varten kirjaston tiedotustiimi toimittaa tiedot kaupungin omaan tiedotuslehteen, tekee lehdistötiedotteen ja paperimainokset ja somemarkkinoinnin. 

Kahvilayrittäjä järjestää osallistujien omakustanteisen kahvitarjoilun.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita? Tämän toimintamallin avulla ikääntyneet voivat kokea yksinäisyyden vähentymistä ja halutessaan oppia käyttämään kirjaston tarjoamia digipalveluja.
  2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi? Kirjasto tarjoaa palveluja myös kirjastotalon ulkopuolella mm. kotipalveluna, jossa kirjastokassit toimitetaan iäkkäiden ovelle. Kirjasto toimii myös raisiolaisessa Hulvelan palvelutalossa omatoimikirjastona ja erikoiskirjastonhoitaja käy pitämässä lukuhetkiä muistisairaille palvelutalon asukkaille.
  3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”? Ikääntyneille halutaan tarjota kirjastotalolla aika ja paikka kokoontua, jutella ja tutustua. Kaikki eivät tiedä kirjaston tarjoamista palveluista ikääntyneille, toimintamallilla halutaan luoda matalan kynnyksen paikka, jossa eri palveluja voidaan tuoda esille.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

On toivottavaa, että kirjastokahveille osallistujat tutustuvat uusiin ihmisiin yhteisessä tapaamisessa ja saavat etukäteistietoa heitä kiinnostavista tulevista tapahtumista ja kirjoista. Halutessaan osallistujat voivat saada henkilökohtaista neuvontaa kirjaston digipalvelujen käyttämiseen tai tietoa Saavutettavuuskirjasto Celian palveluista.