Tässä mallissa kokemusasiantuntijaksi (-toimijaksi/-osaajaksi) on mahdollista opiskella esimerkiksi järjestöissä, hyvinvointialueilla ja oppilaitoksissa. Oppilaitosten ulkopuolisten koulutusten laatu on todennettu kuitenkin aina jollakin tavoin.

 

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä on kokemusasiantuntijakoulutusten (kokemustoimija-, kokemusosaaja- jne.) monimuotoinen kenttä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kokemuskoulutuksia järjestetään hyvin erilaisista lähtökohdista hyvin erilaisilla sisällöillä, laajuuksilla ja menetelmillä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu kokemuskoulutusten laadun ja vertailukelpoisuuden kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita koulutusten yhdenmukaistamista. Malli ottaa huomioon koulutettavien ja kouluttajaorganisaatioiden erilaiset tarpeet.

Tavoiteltu muutos

Tavoiteena on, että kaikki kokemuskoulutukset olisivat jonkin laadunhallinnan piirissä. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi PAIKKO-järjestelmä, oppilaitosyhteistyö ja KOSKI-järjestelmä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kokemuskoulutuksia järjestävät organisaatiot kuten järjestöt ja hyvinvointialueet.