Kokemustiedon kerääminen järjestöiltä kunnan hyvinvointikertomukseen

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä kerättävä kokemustieto tuo merkittävää laadullista lisätietoa kuntien hyvinvointikertomuksiin. Kokemustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa muun hyvinvointitiedon rinnalla.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.3.2016, viimeksi muokattu 7.8.2017).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä