Käyttäjän Innokylän.Toimitus profiilikuva.
Etunimi
Innokylän
Sukunimi
Toimitus
Organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Toimintamallit, joissa mukana

Osallisuuden edistämisen suunnittelutaulukko
Toimintamalli
Osallisuus
Maakunnat
Hallinto
Demokratia

Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli
Toimintamalli
Palvelupolku
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Arviointi
Asiakaslähtöisyys

Sähköinen asiointi
Toimintamalli
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Asiakassegmentointi

Innokylä logo
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Syrjäytyminen
Osallisuus

Digitalisoinnin periaatteet
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli

lamppu
Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Ikääntyminen

Toimintamalli

koripallo
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Harrastustoiminta
Nuorisotyö
Päihdepalvelut

Kuva ABC-opas ikääntyvälle omaiselle -oppaan kannesta.
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Ikääntyminen

Fattaluudan logo
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Osallisuus

Toimintamalli
Hoidontarve
Omahoito
Moniammatillisuus
Itsehoito
Asiakaslähtöisyys

Hoivakodin kannustinmalli
Toimintamalli
Asumispalvelut
Palkinnot
Asiakaslähtöisyys

Kysy omaiselta - kysymyslistasta kuvakaappaus
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyte temppurata TERVE-SOS 2017
Toimintamalli
Tapahtumatuotanto
Viestintä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus

Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Kumppanuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Ryhmätoiminta
Päihteet ja riippuvuudet

Hyvä vastaanotto logo
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyskeskukset

Hoivakulttuuri
Toimintamalli
Kokeilu
Vanhuspalvelut
Asumispalvelut
Laitoshoito

Toimintamalli
Perhehoito
Asumispalvelut
Ikääntyminen

Influenssarokotukset keskitetysti
Toimintamalli
Terveyden edistäminen
Terveydenhuolto

Innoagentti - tunnuskuva
Toimintamalli
Palvelujärjestelmä
Asiakasosallisuus
Päätöksenteko

Innomarkkinat_2014
Toimintamalli
Tapahtumatuotanto
Markkinointi
Viestintä

Innovatiiviset hankinnat prosessi, työkalupakki
Toimintamalli
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Strategia
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Kuntayhtymä
Järjestäminen

Kehräämö
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Korvaushoito
Perhehoito

Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalietuus
Teatteri
Asiakas- ja palveluohjaus

Innokylä logo
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Päätöksenteko

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Päätöksenteko
Järjestöt

Toimintamalli
Työllisyys
Sopimukset
Maakunnat
Osatyökykyisyys
Hallinto

Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kotihoito
Sairaanhoito
Kotiutus

Innokylä logo
Toimintamalli
Monikulttuurisuus
Ennaltaehkäisy
Osallisuus

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://sosped.fi/wp-content/uploads/2019/03/Minun-Kulttuuripajani_sosped.pdf
Toimintamalli
Mielenterveys
Sosiaalinen kuntoutus
Vertaistuki
Toimintakyky
Kulttuuri

Toimintamalli
Omaishoito
Ammatillinen koulutus
Kumppanuus

Kummivanhuskäynnin jumppa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntoutus
Ravitsemus

Kylille kulttuuria
Toimintamalli
Osallisuus
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Kulttuurihyvinvointi

Lahjoita lukuhetki
Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Hyvinvointi
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kirjastot
Kulttuurihyvinvointi

lasten ja nuorten talo
Toimintamalli
Saavutettavuus
Integraatio
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Lastensuojelu
Päivystys
Asiakaslähtöisyys

Liikkuva ikäinfo
Toimintamalli
Neuvonta
Ikääntyminen
Liikkuvat palvelut
Palvelujärjestelmä
Toimintakyky

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Harrastustoiminta
Osallisuus

Innokylä logo
Toimintamalli
Vaikuttavuus
Toimintakyky

Kolme askelta henkilökohtaiseen digiloikkaan kehittämistyössä
Toimintamalli
Verkostot
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen media

KePen logo värillisenä
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Perhehoito
Yhteistyö

Toimintamalli
Indikaattorit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat
Yhteistyö
Palvelujärjestelmä

Messissä koutsaus
Toimintamalli
Vertaistuki
Työttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Varhainen puuttuminen

Menetelmän logo MuistiMike oranssilla
Toimintamalli
Toimintakyky
Arviointi
Osallisuus
Ikääntyminen
Muistisairaudet

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Päivystys

Essote, logo
Toimintamalli
Päivystys
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto

Innokylä logo
Toimintamalli
Toimintakyky
Terveyden edistäminen
Kuntoutus

Muistoista musiikiksi
Toimintamalli
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Kuntoutus

Toimintamalli
Innovaatiotoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Neljä tuulta kuva
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Terveyden edistäminen
Lähisuhdeväkivalta

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Ikääntyminen

Nuorten hyvinvointikertomus
Toimintamalli
Hyvinvointi
Johtaminen
Digitaaliset palvelut
Strategia
Asiakaslähtöisyys

Innokylä logo
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Lastensuojelu

Toimintamalli
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Aikuissosiaalityö

Talo
Toimintamalli
Osallisuus
Budjetointi
Demokratia
Kaupunginosa ja kunnanosa

Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Indikaattorit

Paikallinen alkoholi- tupakka- ja rahapelipolitiikka PAKKA
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteistyö
Terveyden edistäminen

Innokylä palkintoprosessi
Toimintamalli
Markkinointi
Palkinnot
Arviointi

Palveluintegraatio_muotoilu
Toimintamalli
Integraatio
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Lastensuojelu
Vaikuttavuus

Innokylä logo
Toimintamalli
Työllisyys
Vanhustenhuolto

Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Demokratia

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyskeskukset

Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta
Päihteet ja riippuvuudet

Risusavotalla rikoksettomaan elämään
Toimintamalli
Yhdyskuntapalvelu
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Vertaistuki
Green care

Semppi-piste ja sen henkilökuntaa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tapahtumatuotanto

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Peruskoulu

Sisukas, logolla
Toimintamalli
Perhehoito
Lastensuojelu
Peruskoulu
Sijaishuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Espoon kipinä
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Terveyshyötymalli
Toimintamalli
Omahoito
Päätöksenteko
Terveyspalvelut

Innohahmot
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta
Viestintä

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Osallisuus
Työllisyys
Demokratia

Toimintamalli

Toimintamalli

Toimintamalli
Valinnanvapaus
Vammaispalvelut
Henkilökohtainen budjetointi
Asiakasosallisuus

Tovituen toimintaperiaate kuvaan kirjoitettuna
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Mielenterveys
Osallisuus
Kansalaistoiminta

Innokylä logo
Toimintamalli
Turvallisuus

Työnetsijärinki
Toimintamalli
Työllistyminen
Järjestöt

odottava äiti
Toimintamalli
Äitiys- ja lastenpalvelut
Vertaistuki
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut

Puukuvio omaishoitajille tarjotusta valmennuksesta terveydenhuollossa
Toimintamalli
Terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Omaishoito

Toimintamalli
Demokratia
Kansalaistoiminta
Osallisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Visioverkko
Toimintamalli
Turvakoti
Lastensuojelu
Äitiys- ja lastenpalvelut
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu

Voikukkia
Toimintamalli
Vertaistuki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Huostaanotto

Seksuaaliväkivaltatyö
Toimintamalli
Väkivalta
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki

Palkkatukityöllistäminen
Toimintamalli
Työllistyminen
Yhdistykset
Järjestöt
Työllisyys

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Tasa-arvo

Näin toteutat muutoksen yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Markkinointi
Käyttäjälähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä
Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö

Yhteisöllinen innovointi yleiskuva
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Innokylä logo
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Lastensuojelu

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus

Yhteiskehittäminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Prosessien kehittäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialue
Yhteistyö

Kokonaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Ikääntyminen