Kotiin annettavien palveluiden opiskelija- ja oppilaitosyhteistyön malli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on vahvistaa osaavan henkilöstön saatavuutta tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten ja kotihoidon työyksiköiden välillä sekä mahdollistamalla sujuvan tutustumisen ja siirtymisen työelämään. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Hämeen liitto
Ylläpitäjä