Kotiin annettavien palveluiden opiskelija- ja oppilaitosyhteistyön malli

Mallin tavoitteena on vahvistaa osaavan henkilöstön saatavuutta tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten ja kotihoidon työyksiköiden välillä sekä mahdollistamalla sujuvan tutustumisen ja siirtymisen työelämään.