Kumppanuuspöytä on on erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), kunnan ja maakuntaliiton yhteistyön kehittämisen alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistamisen näkökulmasta.

Toimintaympäristö **

Järjestö-ja kansalaistoiminta edistää ihmisten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Järjestöillä on merkittävä rooli myös palvelujen tuottajana.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallituskauden sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Rakenneuudistusta valmistellaan ja palveluja kehitetään maakuntien alueilla. Sote-uudistus on suuri mahdollisuus järjestöille tuoda järjestöjen osaamista, toimintaa ja palveluja osaksi uudistusta.

Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Yhdistykset tukevat monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla asukkaille  toimintaa, tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Yhdistykset voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja antaa omaa osaamistaan ja kokemustaan yhteiseen kehittämistyöhön. Järjestöillä on merkittävä rooli oman alueensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.   Järjestöt voivat tuoda kunnan hyvinvointikertomustyöhön asiantuntijuutta omalta teema-alaltaan sekä kokemustietoa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kumppanuuspöytä (maakunnalinen) koostuu erityisesti sote-järjestöistä, Siun soten edustajista, kunnan ja maakunnan edustajista.

Ratkaisun perusidea **

Kumppanuuspöytä on on erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), kunnan ja maakuntaliiton yhteistyön kehittämisen alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistamisen näkökulmasta.

Kumppanuuspöytään tuodaan yhteiseen keskusteluun (sosiaali- ja terveys)järjestöjen näkökulmasta ajankohtaisia asioita liittyen sote-uudistukseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunta/maakunta. Yhteinen asioiden käsittely mahdollistaa vahvemman osalllisuuden ja yhteiskehittämisen. Asioita käsitellään kumppanuuspöydän kokouksissa, tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja tai sähköisiä kyselyjä.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE voi hyödyntää P-K Sosiaaliturvayhdistyksen Järjestö 2.0 -hankkeen Kumppanuuspöytää valmistelevana tahona etenkinSiun soten ja kuntien hyvinvointityöhön liittyvissä asioissa.