Kuopio-apu -malli on kehitetty vastaamaan koronaepidemian vuoksi syntyneisiin läheisaputarpeisiin. Toimintamalli on luotu erityisesti ikääntyneiden (70+) auttamiseksi, mutta myös muihin esiin nouseviin avuntarpeisiin eri väestöryhmissä (mm.lapsiperheet)

Ratkaisun perusidea **

Kuopio-apu pyrkii vastaamaan koronaepidemian aikana syntyneisiin avuntarpeisiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti 70-vuotta täyttäneet kuopiolaiset, mutta myös lapsiperheet ja muut apua tarvitsevat.

Kaupunki (hyvinvoinnin edistämisen palvelut/ kansalaistoiminnan palvelut) koordinoi läheisapua, jota toteutetaan yhteistyössä SPR:n ja evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa.

Kuopion kaupungin vanhuspalvelut on rekrytoinut n. 20 hlöä soittamaan kaikille yli 70 vuotiaille asukkaille tiedustellakseen asukkaiden pärjäämistä poikkeustilanteessa ja mahdollisia avuntarpeita.

  • Mikäli avuntarvetta on, asukasta ohjataan tarpeen mukaan palvelujen piiriin.
  • Mikäli asukasta ei tavoiteta, asukkaan tiedot välitetään SPR:lle, josta työpari toteuttaa kotikäynnin asukkaan luokse varmistaakseen, että kaikki on hyvin ja jättääkseen asukkaalle infoa Kuopio-avusta.
  • Mikäli asukas ilmoittaa puhelimessa kaipaavansa keskusteluapua, asukkaan yhteystiedot välitetään asukkaan pyynnöstä seurakunnan henkilökunnalle (diakoni, kirkkoherra) ja seurakunta ottaa yhteyttä asukkaaseen tai asukas voi suoraan soittaa seurakuntaan.
  • Mikäli asukas ilmoittaa asiointitarpeesta, Kuopion kaupungin henkilöstöstä läheisaputehtävään rekrytoitu henkilö voi toimittaa avun asukkaan kotiin.

Yrityksiltä saatujen ruoka- ym. lahjoitusten jakelussa tarvitseville lapsiperheille tehdään yhteistyötä SPR:n ja kaupungin sosiaalipalvelujen välillä. Sosiaalipalveluista tulee tieto tarvitsevista perheistä ja SPR toteuttaa lahjoituksina saatujen tuotteiden jakelun.

Läheisapukoordinaatioryhmä kokoontuu Teamsiin säännöllisesti kaksi kertaa viikossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaupungin henkilöstö vastaa läheisapukoordinaatiosta omien tehtävien ohella. Kaupungin palvelualueista perusturva ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet vastaavat läheisavun koordinoinnista. Puheluja soittava henkilöstö on rekrytoitu kaupungin muusta kuin vanhuspalvelujen henkilöstöstä. SPR vastaa omasta vapaaehtoisresurssistaan. SRK henkilökunta vastaa seurakunnan osuudesta.