Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuopio-apu -malli on kehitetty vastaamaan koronaepidemian vuoksi syntyneisiin läheisaputarpeisiin. Toimintamalli on luotu erityisesti ikääntyneiden (70+) auttamiseksi, mutta myös muihin esiin nouseviin avuntarpeisiin eri väestöryhmissä (mm.lapsiperheet)

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Kuntaliitto
Ylläpitäjä