Kuopio-apu -malli on kehitetty vastaamaan koronaepidemian vuoksi syntyneisiin läheisaputarpeisiin. Toimintamalli on luotu erityisesti ikääntyneiden (70+) auttamiseksi, mutta myös muihin esiin nouseviin avuntarpeisiin eri väestöryhmissä (mm.lapsiperheet)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuopio-apu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuopio-apu -malli on kehitetty vastaamaan koronaepidemian vuoksi syntyneisiin läheisaputarpeisiin. Toimintamalli on luotu erityisesti ikääntyneiden (70+) auttamiseksi, mutta myös muihin esiin nouseviin avuntarpeisiin eri väestöryhmissä (mm.lapsiperheet)

Toteutuspaikka
Toteutus Teamsissa tai puhelimitse. Kotikäynnit asukkaiden koteihin tarvittaessa. Lisätietoja: Kati Vähäsarja, kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, kati.vahasarja@kuopio.fi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Eero Ylinentalo

Luotu

04.05.2020

Viimeksi muokattu

04.05.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuopio-apu pyrkii vastaamaan koronaepidemian aikana syntyneisiin avuntarpeisiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti 70-vuotta täyttäneet kuopiolaiset, mutta myös lapsiperheet ja muut apua tarvitsevat.

Kaupunki (hyvinvoinnin edistämisen palvelut/ kansalaistoiminnan palvelut) koordinoi läheisapua, jota toteutetaan yhteistyössä SPR:n ja evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa.

Kuopion kaupungin vanhuspalvelut on rekrytoinut n. 20 hlöä soittamaan kaikille yli 70 vuotiaille asukkaille tiedustellakseen asukkaiden pärjäämistä poikkeustilanteessa ja mahdollisia avuntarpeita.

  • Mikäli avuntarvetta on, asukasta ohjataan tarpeen mukaan palvelujen piiriin.
  • Mikäli asukasta ei tavoiteta, asukkaan tiedot välitetään SPR:lle, josta työpari toteuttaa kotikäynnin asukkaan luokse varmistaakseen, että kaikki on hyvin ja jättääkseen asukkaalle infoa Kuopio-avusta.
  • Mikäli asukas ilmoittaa puhelimessa kaipaavansa keskusteluapua, asukkaan yhteystiedot välitetään asukkaan pyynnöstä seurakunnan henkilökunnalle (diakoni, kirkkoherra) ja seurakunta ottaa yhteyttä asukkaaseen tai asukas voi suoraan soittaa seurakuntaan.
  • Mikäli asukas ilmoittaa asiointitarpeesta, Kuopion kaupungin henkilöstöstä läheisaputehtävään rekrytoitu henkilö voi toimittaa avun asukkaan kotiin.

Yrityksiltä saatujen ruoka- ym. lahjoitusten jakelussa tarvitseville lapsiperheille tehdään yhteistyötä SPR:n ja kaupungin sosiaalipalvelujen välillä. Sosiaalipalveluista tulee tieto tarvitsevista perheistä ja SPR toteuttaa lahjoituksina saatujen tuotteiden jakelun.

Läheisapukoordinaatioryhmä kokoontuu Teamsiin säännöllisesti kaksi kertaa viikossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaupungin henkilöstö vastaa läheisapukoordinaatiosta omien tehtävien ohella. Kaupungin palvelualueista perusturva ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet vastaavat läheisavun koordinoinnista. Puheluja soittava henkilöstö on rekrytoitu kaupungin muusta kuin vanhuspalvelujen henkilöstöstä. SPR vastaa omasta vapaaehtoisresurssistaan. SRK henkilökunta vastaa seurakunnan osuudesta.

Kansikuva
ihmisiä tietokoneiden äärellä ja puhelimessa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä