Lääkerobotti -pilotti toteutettiin Ikaalisissa 10-12/2021 kotihoidon asiakkaille (+PMT) osana KOMAS3-hanketta (+Pirsote, Pirkati).

Saimme pilotista hyviä tuloksia, joten toimintamallia jatkettiin pilotin jälkeen.

Katso liitetiedostosta toimintamalli ja saavutetut hyödyt!