Lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan  oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkerobotti kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan  oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua.

Toteutuspaikka
Ikaalisten sote-keskus (osana Kohti maakunnallista sotea-hanketta -> KOMAS3 rahoittaja)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Ikaalinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Kotala

Luotu

07.07.2022

Viimeksi muokattu

22.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti.

Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella.

 

Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Kotihoito saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.

Kotihoito ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin.

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntymisen myötä myös kotihoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Resurssit eivät kuitenkaan lisäänny samassa suhteessa. Tarvitaan uusita digitaalisia ja teknologisia palveluita mahdollistamaan ikääntyneille laadukas ja turvallinen kotona-asuminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kotona-asuvat ikäihmiset, joilla kotihoidon tarve. Kohderyhmänä myös kotihoidon hlökunta  -> resurssien turvaaminen.  Kotihoidon niukat resurssit vähenevät entisestään väestön ikääntyessä Ikaalisissakin jo lähivuosina voimakkaasti. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lääkeannostelurobotin käyttöönotto on sujunut Ikaalisissa hyvin ja nopeasti. Hyödyt uudesta toimintamallista nähtiin nopeasti. Toimintamallin vaikuttavuutta (tulokset, asiakaspalaute ym.) seurataan ja tarkoituksena on, että käyttöastetta nostetaan tulevien vuosien aikana.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikaalisten erityispiirteenä on järvi keskellä kaupunkia, josta seuraa pitkät etäisyydet asiakkaisiin. Lääkejakelurobotin käyttöönotto kotihoidon asiakkaille on tuonut useampia hyötyjä:

14 laitteella: hoitajien käyntejä säästyy (n.170 kpl /kk) , kilometrejä säästyy (n. 1000 km/kk ) 

Hyödyt asiakkaille: mm. parantaa lääketurvallisuutta ja varmistaa lääkehoidon oikea-aikaisen toteutumisen.

 

Lisätietoja:  kts. liitetiedosto.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltamisesta: testasimme myös päihde- ja mielenterveysasiakkaille lääkeannostelurobotin käyttöä. Saimme positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. Keskiössä on PMT-asiakkaiden kohdalla "löytää oikea asiakas, jolle robotin käyttö on mahdollista".

Kansikuva
Hyödyt lääkerobotti-pilotista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis