Lääketurvallisuutta edistävä teknologia kotihoidon asiakkaan hoidossa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaatti on käytössä kotihoidon asiakkailla, jotka tarvitsevat tukea lääkehoidossa.

Lääkeautomaatti muistuttaa lääkkeen otosta ja antaa asiakkaalle lääkeannospussin oikea aikaisesti. Tämä tukee lääkehoidon itsenäistä toteutumista ja parantaa lääketurvallisuutta.

 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä