Lanupe palvelutuote koululäsnäolon lisäämiseksi​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​

Ratkaisun perusidea **

Koulupoissaolot ovat lisääntyneet pandemia-aikana. Poissaolot johtuvat monista taustatekijöistä ja tukea järjestetään monissa palveluissa mm. koulussa ja hyvinvointialueella. Poissaoloihin liittyy usein runsasta palveluiden käyttöä, mutta eri palveluiden yhteistyö on hajanaista.​ 

Otetaan käyttöön toimintamalli, jossa koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Toimintamallia pilotoidaan 12-17 vuotiaden oppivelvollisten sekä heidän perheidensä kanssa, mutta lopullinen malli joustaa laajempaan käyttöön ilmiön moninaisuuden huomioiden. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​ 

Malli yhdenmukaistaa toimintaa siten, että eri palvelut (mm. opiskeluhuolto, perhesosiaalityö, lastensuojelu ja mtp-palvelut) osaavat toteuttaa mallia sekä osana omaa toimintaansa että monitoimijaisessa yhteistyössä. Toimintamallin tueksi kootaan tietoa toimivista interventioista.