Lastensuojelun sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön vahvistaminen Varhan perhehoidossa, Varsinais-Suomen HVA (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta. Tarjoamme tukea perhehoitajille työparina yhdessä lastensuojelun työntekijän kanssa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Ylläpitäjä