Lastensuojelun sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön vahvistaminen Varhan perhehoidossa, Varsinais-Suomen HVA (RRP, P4, I1)

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta. Tarjoamme tukea perhehoitajille työparina yhdessä lastensuojelun työntekijän kanssa.